Mitjans de Producció

La millor maquinària

El millor software per a el taller

Els nostres mitjans de producció

En evolució constant

Centres de tornejat TNC

  • Mazak Nexus 200II
  • Cyclone SB-25T8
  • Puma 240 M amb unitats motoritzades

Centres de mecanitzat CNC

  • Pinnacle LV116 bancada 1140mm x 600mm x 600mm
  • Haas VF1 bancada 508mm x 406mm x 508mm

Fresadores universals

  • Kondia KP90 (fresadora punteadora)
  • Fexac (fresadora de arrencada de ferritja)

Serres

  • Serra de cinta MACC 315 CSO manual

Màquines manuals

Disposem de màquines manuals per a tot tipus de treballs de banc i ajustament (roscamat, avellanadora, trepant de columna, etc).

CAD/CAM

Per a la gestió de plànols i generar els programes CNC disposem del software CAD/CAM FikusVisualcam.

Evolució constant

La creixent demanda dels nostres clients ens obliga a una actualització permanent del nostres equips i constantment incorporem nous centres de mecanitzat que ens permeten oferir als nostres clients un servei més eficaç.

detaill màquina Haas
Mazak Nexus 200II